Szkoła podstawowa – pierwszy etap formalnej edukacji. Szkoła podstawowa w Polsce jest elementem systemu oświaty i jest obowiązkowa. Dziecko może iść do szkoły podstawowej w wieku 6 lub 7 lat.  Czas nauki został podzielony na dwa etapy edukacyjne - pierwsze trzy lata ( klasy I-III) nazywamy edukacją wczesnoszkolną, zajęcia najczęściej prowadzone są przez jednego nauczyciela - pełniącego jednocześnie rolę wychowawcy. Kolejne lata (klasy IV - VIII), zajęcia prowadzą nauczyciele danych przedmiotów.

Przedmioty w szkole podstawowej na drugim etapie edukacyjnym:

 • Język polski
 • Język obcy nowożytny (język niemiecki, język angielski)
 • Historia
 • Przyroda
 • Matematyka
 • Zajęcia komputerowe/informatyka
 • Zajęcia techniczne/technika
 • Plastyka
 • Muzyka
 • Fizyka
 • Chemia
 • Biologia
 • Geografia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Wychowanie fizyczne
 • Doradztwo zawodowe
 • Religia lub etyka
 • Wychowanie do życia w rodzinie

Uczniowie klas ósmych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego egzaminu zewnętrznego organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.