Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego oferuje bogatą ofertę kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych, podczas których uczniowie rozwijają swoje pasje i zainteresowania, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach, zawodach i turniejach, spędzają czas w grupie przyjaciół, kształtując swoją osobowość.

W roku szkolnym 2016/2017 w szkole prowadzące są następujące zajęcia:

Koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci  z klas "0" - III

Przedszkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody „Przyrodynki” prowadzone przez panią Marię Strzelecką.

Zajęcia dla dzieci przedszkolnych z trudnościami edukacyjnymi prowadzone przez panią Marię Strzelecką.

Koło czytelnicze „Klub Przyjaciół Kubusia Puchatka” prowadzone przez panią Elżbietę Różycką.

Koło artystyczne prowadzone przez panią Elżbietę Różycką.

Gry i zabawy w klasie I  prowadzone przez panią Elżbietę Różycką.

Zajęcia logopedyczne  prowadzone  przez panią Annę Pietracho.

Gimnastyka korekcyjna prowadzona przez panią Alicję Kamińską.

Koło czytelnicze prowadzone przez panią Alicję Kamińską.

Koło ortograficzne prowadzone przez panią Alicję Kamińską.

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez panią Alicję Kamińską.

Gry i zabawy w klasie II prowadzone przez panią Alicję Kamińską.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone przez  panią Jolantę Domżałowicz

Koło ortograficzne "Ortofanek" prowadzone przez panią Jolantę Domżałowicz

Koło artystyczne prowadzone przez panią Jolantę Domżałowicz

Koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z klas IV - VI

Zajęcia logopedyczno - polonistyczne prowadzone przez panią Annę Pietracho.

Szkolny Klub Europejski prowadzony przez panią Annę Górzyńską.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne z języka polskiego prowadzone  przez panią Annę Górzyńską.

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez panią Annę Górzyńską.

Gimnastyka korekcyjna prowadzona przez panią Alicję Kamińską.

Koło matematyczno-informatyczne prowadzone przez panią Edytę Igielską.

Zajęcia sportowe SKS prowadzone przez panią Edytę Igielską.