IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

NAUCZANY    PRZEDMIOT

IRENA    MIROSŁAWA   MOFINA

przyroda, plastyka

JOLANTA  DOMŻAŁOWICZ

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia techniczne, WDŻ

ANNA  GÓRZYŃSKA

język polski, historia i społeczeństwo

EDYTA  IGIELSKA

matematyka, wychowanie fizyczne

ALICJA KAMIŃSKA 

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

KS. STANISŁAW   PIETKIEWICZ

religia

ANNA  PIETRACHO

język angielski, zajęcia logopedyczne

ELŻBIETA  RÓŻYCKA

edukacja wczesnoszkolna, biblioteka,

MARIA STRZELECKA

AGNIESZKA CYBART

ANETA GRALEWSKA

MONIKA KLUGE

BEATA CHMIELEWSKA

JOANNA ZACHAJ

MATEUSZ JÓZWIAK

WIESŁAWA KAMIŃSKA

EUGENIA ZIÓŁKOWSKA

wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne

wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, doradztwo zawodowe

plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne

zajęcia komputerowe

biologia

fiyzka, chemia

język niemiecki

geografia

historia