SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 jest Pani Anna Górzyńska

Przewodnicząca Magdalena Witkowska klasa VII