Rada Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Przewodnicząca - Pani Marzena Jasińska