Zapraszamy do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach!

Zapraszamy do naszej szkoły, gdzie panuje przyjazna, rodzinna atmosfera, dzięki której dzieci czują się zauważone i docenione. Stawiamy na wszechstronny rozwój dziecka, zapewniamy indywidualizację nauczania. Pracujemy z dziećmi dużym potencjale intelektualnym i z deficytami rozwojowymi stosując różnorodne metody i formy nauczania.

Jesteśmy szkołą przyjazną sześciolatkom, bogato zaopatrzoną w odpowiednie dla ich poziomu pomoce dydaktyczne oraz nauczycieli z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem w pracy z najmłodszymi dziećmi.

Stwarzamy atmosferę kreatywnego rozwoju, radości poznawania i bezpieczeństwa. Czekaja tu na przyszłych uczniów niezapomniane wrażenia, nauka połączona z zabawą, radość odkrywania i wysoki poziom nauczania.

Naszym wychowankom zapewniamy:

  • naukę języka angielskiego z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania;
  • zajęcia komputerowe w szkolnej pracowni komputerowej;
  • zajęcia logopedyczne i pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
  • możliwość rozwijania uzdolnień i zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych;
  • wspomagamy aktywność fizyczną uczniów poprzez organizowanie wyjazdów na basen, wykorzystanie nowej sali gimnastycznej, placów zabaw, boiska szkolnego i dogodnego położenia szkoły sprzyjającego prowadzeniu zajęć terenowych;
  • podejmujemy szereg działań z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, w naszej szkole każde dziecko będzie czuło się bezpiecznie;
  • wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych w ramach programów i projektów unijnych.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku

www.pppp.-plock.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Płocku

www.poradniaplock.com.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyninie

www.ppp-gostynin.edu.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie

gabin.pl/miejsko-gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-gabinie

Rzecznik Praw Dziecka

www.brpd.gov.pl/

Portal dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

www.przedszkolak.pl

Skuteczna ochrona dziecka w Internecie

www.dzieckowsieci.pl

 

www.men.gov.pl 

www.kuratorium.waw.pl 

www.oke.waw.pl 

www.cke.edu.pl 

Program „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2015/2016

 OWOCE W SZKOLEAgencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 10 września 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole", które określa zasady realizacji programu w roku szkolnym 2015/2016.

WAŻNE

Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas 0– III szkół podstawowych. Celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

Szkoła podstawowa zainteresowana udziałem w programie„Owoce w szkole” w I semestrze roku szkolnego 2015/2016, powinna złożyć we właściwym miejscowo ze względu na siedzibę szkoły Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego:

lub

Szkoły podstawowe uczestniczące w programie „Owoce w szkole” zobowiązane są prowadzić Ewidencję dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw do szkoły podstawowej na formularzu VA stanowiącym załącznik do „Warunków”.

Dostawca zainteresowany udziałem w programie „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2015/20146 który:

  • nie uczestniczył w programie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 jako zatwierdzony dostawca - powinien złożyć we właściwym miejscowo ze względu na siedzibę dostawcy Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego Wniosek o zatwierdzenie do uczestnictwa w programie „Owoce w szkole”
  • uczestniczył w programie w roku szkolnym 2011/2012,2012/2013, 2014/2014 jako zatwierdzony dostawca – nie musi ubiegać się o zatwierdzenie na rok szkolny 2014/2015, gdyż przyznane zatwierdzenie jest nadal ważne.

Warunki uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2015/2016

PROGRAM MLEKO W SZKOLECelem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.


Program „Mleko w szkole" jest finansowany z trzech źródeł:

W Polsce od czasu akcesji do UE program „Mleko w szkole” cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Znaczący wzrost zainteresowania programem wśród placówek oświatowych nastąpił po uruchomieniu (na wzór innych krajów UE takich jak, np. Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania czy Węgry) dodatkowych środków finansowych, mających na celu dalsze obniżenie cen mleka i przetworów mlecznych płaconych przez uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Od roku szkolnego 2007/2008 Polska jest liderem wśród krajów UE w realizacji programu "Mleko w szkole". Ilość mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych i kwota środków finansowych pozyskiwanych z UE przez Polskę jest większa niż w krajach starej Unii, w których program jest realizowany od ponad 20 lat, takich jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Finlandia.

W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty”.

Od początku realizacji programu „Mleko w szkole” dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli spożyły ponad 1 miliard szklanek mleka.

Pielęgniarka środowiskowa - NZOZ ESKULAP

tel. 24 2775 420