Informujemy, że miejscem realizacji obowiązku szkolnego od dnia 1 września 2017 roku dla klas I, III i VI jest  Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach.